Δρομολόγια

Ορισμένες Τετάρτες το πλοίο δεν θα πραγματοποιεί δρομολόγια. Θα αναρτάται σχετική ανακοίνωση.

Την ημέρα Τετάρτη 28/11/2018 το πλοίο δεν θα εκτελέσει κανένα δρομολόγιο

Δρομολόγια από 01/10/2018 έως 31/10/2018

Απο Γλύφα προς Αγιόκαμπο

Δευτέρα

6:15

8:00

10:00

15:00

17:00

Τρίτη

6:15

8:00

10:00

15:00

17:00

Τετάρτη

6:15

8:00

10:00

15:00

17:00

Πέμπτη

6:15

8:00

10:00

15:00

17:00

Παρασκευή

6:15

8:00

10:00

15:00

17:00

Σάββατο

6:15

8:00

10:00

 
 
 
Κυριακή

8:00

10:00

12:00

15:00

17:00

Απο Αγιόκαμπο προς Γλύφα

Δευτέρα

7:15

9:00

11:00

16:00

18:00

Τρίτη

7:15

9:00

11:00

16:00

18:00

Τετάρτη

7:15

9:00

11:00

16:00

18:00

Πέμπτη

7:15

9:00

11:00

16:00

18:00

Παρασκευή

7:15

9:00

11:00

16:00

18:00

Σάββατο

7:15

9:00

11:00

 
 
 
Κυριακή

9:00

11:00

13:00

16:00

18:00

Δρομολόγια από 01/11/2018 έως 26/04/2019

Απο Γλύφα προς Αγιόκαμπο

Δευτέρα

6:15

8:00

10:00

13:00

15:00

17:00

Τρίτη

6:15

8:00

10:00

13:00

15:00

17:00

Τετάρτη

6:15

8:00

10:00

13:00

15:00

17:00

Πέμπτη

6:15

8:00

10:00

13:00

15:00

17:00

Παρασκευή

6:15

8:00

10:00

13:00

15:00

17:00

Σάββατο

6:15

8:00

10:00

Κυριακή

8:00

10:00

12:00

15:00

17:00

Απο Αγιόκαμπο προς Γλύφα

Δευτέρα

7:15

9:00

11:00

14:00

16:00

18:00

Τρίτη

7:15

9:00

11:00

14:00

16:00

18:00

Τετάρτη

7:15

9:00

11:00

14:00

16:00

18:00

Πέμπτη

7:15

9:00

11:00

14:00

16:00

18:00

Παρασκευή

7:15

9:00

11:00

14:00

16:00

18:00

Σάββατο

7:15

9:00

11:00

Κυριακή

9:00

11:00

13:00

16:00

18:00

Την ημέρα Πέμπτη 19/07/2018 το πλοίο δεν θα εκτελέσει κανένα δρομολόγιο

Απο αύριο 05/11/2017 το πλοίο ξαναρχίζει κανονικά τα δρομολόγια

Show Buttons
Hide Buttons